Kontroll & service

Årskontroll av slokkesystem, brannslokkere og brannslanger.

Vi tar på oss serviceoppdrag og årskontroller av slokkere, slanger og større slokkesystemer for deres bygg og leveranser.

Vi tilbyr prosjektering, leveranse og serviceavtaler med årlige kontroller og godkjente rapporter.

I tillegg leverer og kontrollerer vi slokkegassanlegg både på land og for maritim virksomhet:Håndbrannslokkere og brannslanger ihht NS 3910 og NS-EN 671-3

Kontroll av brannvarslingsanlegg, ofte i samarbeid med Simens, Bravida, Eltek og Autronica

Inergen, Argonite, CO2, vanntåke

Ta kontakt for en avtale på 97972050