Kurskalender

Påmelding til anita@sagroup.no tlf.: 41808811

Arbeidsvarsling kurs 1, stedlig ansvarsrett

Kurs 1 er for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan). Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder

Arbeidsvarsling kurs 3, manuell trafikkdirigering

Dette kurset krever gjennomført og bestått eksamen/kunnskapstest i kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kurset gjelder for alle som skal foreta” manuell trafikkdirigering” på vei. Formålet med opplæringen er å gi kursdeltagerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre” manuell trafikkdirigering” på riks- og fylkesveger.

Arbeidsvarsling kurs 2, Ansvarshavende

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver. De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

Varme arbeider kurs

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som kan generere gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Førstehjelp

Kursinnhold 3 timer grunnleggende førstehjelp

Frie luftveier

Varsling

Pasientundersøkelse

Bevisstløshet og sideleie

Fremmedlegeme i luftveier

Hjerte- lungeredning

Brannskader

Fallskader

Kursinnhold brannvern

Brannteori

Valg av slukkemiddel

Praktisk slokkeøvelse

Kursplan 2021 Eidet kulturhall på Vatne i Ålesund

Torsdag 07. januar Varme arbeider kurs
Torsdag 07. januarFørstehjelp
Torsdag 28. januarVarme arbeider kurs
Torsdag 28. januarFørstehjelp
Tirsdag 16. februarArbeidsvarsling, del 2 Ansvarshavende
Onsdag 17. februarArbeidsvarsling, del 1 Stedlig ansvarsrett
Onsdag 17. februarArbeidsvarsling, del 3 Trafikk dirigering
Torsdag 18. februarVarme arbeider kurs
Torsdag 18. februarFallsikringskurs
Torsdag 25. marsVarme arbeider kurs
Torsdag 25. marsFørstehjelp
Tirsdag 27. aprilArbeidsvarsling, del 2 Ansvarshavende
Onsdag 28. aprilArbeidsvarsling, del 1 Stedlig ansvarsrett
Onsdag 28. aprilArbeidsvarsling, del 3 Trafikk dirigering
Torsdag 29. aprilVarme arbeider kurs
Torsdag 29. aprilFallsikringskurs
Torsdag 20. maiVarme arbeider kurs
Torsdag 20. maiFørstehjelp
Tirsdag 22. juniArbeidsvarsling, del 2 Ansvarshavende
Onsdag 23. juniArbeidsvarsling, del 1 Stedlig ansvarsrett
Onsdag 23. juniArbeidsvarsling, del 3 Trafikk dirigering
Torsdag 24. juniVarme arbeider kurs
Torsdag 24. juniFørstehjelp
Torsdag 19. augustVarme arbeider kurs
Torsdag 19. augustFallsikringskurs
Tirsdag 07. septemberArbeidsvarsling, del 2 Ansvarshavende
Onsdag 08. septemberArbeidsvarsling, del 1 Stedlig ansvarsrett
Onsdag 08. septemberArbeidsvarsling, del 3 Trafikk dirigering
Torsdag 09.septemberVarme arbeider kurs
Torsdag 09.septemberFørstehjelp
Torsdag 30. septemberVarme arbeider kurs
Torsdag 30. septemberFørstehjelp
Tirsdag 12. oktoberArbeidsvarsling, del 2 Ansvarshavende
Onsdag 13. oktoberArbeidsvarsling, del 1 Stedlig ansvarsrett
Onsdag 13. oktoberArbeidsvarsling, del 3 Trafikk dirigering
Torsdag 14. oktoberVarme arbeider kurs
Torsdag 14. oktoberFørstehjelp
Torsdag 18.novemberVarme arbeider kurs
Torsdag 18.novemberFørstehjelp
Tirsdag 14.desemberArbeidsvarsling, del 2 Ansvarshavende
Onsdag 15.desemberArbeidsvarsling, del 1 Stedlig ansvarsrett
Onsdag 15.desemberArbeidsvarsling, del 3 Trafikk dirigering
Torsdag 16.desemberVarme arbeider kurs
Torsdag 16.desemberFørstehjelp