Inertgasser

Har dere nybygg under planlegging?

Eller har dere behov for en serviceavtale på eksisterende bygg?

Inertgasser som Inerex / Inergen™  IG-541 og Argonite™ IG-55 er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade eller skader på inventar og utstyr. Typiske bruksområder er på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lagerrom.

  • Punktslokkeanlegg basert på NOVEC eller CO2 er veldig godt egnet for beskyttelse av elektriske skap og tavler.
  • CO2-anlegg for beskyttelse av utstyr der personsikkerhetshensynet ikkje er en utfordring.
  • Frityrslokkeanlegg for store og små kjøkken.
  • Slokkeanlegg for motorrom i anleggsmaskiner

Safe@Sea AS – Midtnorsk Brannsikring AS prosjekterer og monterer slokkeanlegg i alle størrelser både på land og for maritim virksomhet.

Ta kontakt med oss for planlegging av nybygg, behov for serviceavtaler og alle andre spørsmål rundt slokkegass.