Kurs

Påmelding til anita@sagroup.no tlf.: 41808811

Arbeidsvarsling kurs 1, stedlig ansvarsrett 22. juni kl. 09.00

Kurs 1 er for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan). Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder

Arbeidsvarsling kurs 3, manuell trafikkdirigering  22. juni kl. 15.00

Dette kurset krever gjennomført og bestått eksamen/kunnskapstest i kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kurset gjelder for alle som skal foreta” manuell trafikkdirigering” på vei. Formålet med opplæringen er å gi kursdeltagerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre” manuell trafikkdirigering” på riks- og fylkesveger.

Arbeidsvarsling kurs 2, Ansvarshavende 21. juni kl. 09.00

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver. De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

Mistet kursbeviset? Her kan man bestille seg nytt

https://arbeidsvarsling.smartlearn.no/custom/svv/mistet-kursbevis.html

Varme arbeider kurs 11. mai på engelsk/polsk og 19. mai – 23. juni

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som kan generere gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Norsk Brannvernforening har endret kursbevisene til å være digitale.

Deltagerne mottar en sms med en link appen BVis der sertifikat lastes ned.

Brukernavn: telefonnummeret man registrerte seg med.

Passord: fødselsdato i format ddmmåå

Bvis – sertifikat på app | Brannvernforeningen

Førstehjelp

Kursinnhold 3 timer grunnleggende førstehjelp

Frie luftveier

Varsling

Pasientundersøkelse

Bevisstløshet og sideleie

Fremmedlegeme i luftveier

Hjerte- lungeredning

Brannskader

Fallskader

Kursinnhold brannvern

Brannteori

Valg av slukkemiddel

Praktisk slokkeøvelse